Går foran med it, dansk og matematik

Modtager af Netværkslokomotivets årspris 2017

Pressemeddelse: Netværkslokomotivets Årspris går til midtjyske entreprenører

Få har valgt at arbejde i entreprenørbranchen, fordi de er vilde med dansk og regning – eller it.

Men i dag findes der ingen vej udenom.

For otte år siden gik midtjyske entreprenører derfor sammen i et netværk for at få oprettet netop de kurser, deres folk har brug for.

Entreprenørerne har holdt fast i deres netværk, som nu tæller 11 virksomheder. Og de har sørget for en solid efteruddannelse af deres medarbejdere siden.

Derfor modtog det midtjyske netværk af entreprenører i går  en anerkendelse for deres vedholdende arbejde i form af Netværkslokomotivets Årspris.

Overrækkelsen fandt sted på IBC Innovationsfabrikken i Kolding.

Alene i 2016 havde de midtjyske entreprenører over 100 medarbejdere på grundlæggende kurser i it, dansk og hverdagsregning samt på AMU-kurset ”Vejen som arbejdsplads”. AMU-kurset kræver Vejdirektoratet for at arbejde langs statsvejene.

Kurserne i dansk, regning og it bliver oftest afholdt i en af virksomhederne.

På den måde er det læreren, der skal køre langt på arbejde - ikke kursisterne.

De grundlæggende færdigheder og viden om hjælpe-apps til læsning, skrivning og regning er afgørende i det daglige arbejde, da megen kommunikation efterhånden foregår på tablets eller smartphones – også i entreprenørbranchen.

At entreprenørerne i Midtjylland er gået sammen betyder, de oftest kan få oprettet netop de kurser, de har behov for. Det har en værdi i sig selv.

Men den fælles skolegang giver også et sammenhold og spredning af viden inden for branchen.

Etableringen af entreprenør-netværket i det midtjyske blev støttet af fagforeningen 3F Midtjylland og Netværkslokomotivet, hvis opgave det er at formidle ordblindeundervisning samt undervisning i grundlæggende dansk, regning og it til virksomheder.

Undervisningen finansieres blandt andet af kompetencefondene, som findes til uddannelse af medarbejdere inden for en række overenskomster.

EntreprenørNetværket består af:
Brunsgaard A/S
Henriks Hus & Have
Ikast-Brande Spildevand
Herning Vand
Søren Knudsen A/S
Ikast Andelsboligforening
Entreprenørgården Ikast-Brande Kommune

Udtalelse fra faglig konsulent i 3F i Midtjylland, Hans Jessen:

Fælles oplevelser i et ufarligt ”skolemiljø” giver fællesskab, selvtillid og trivsel.  Samtidig deles faglig viden på kryds og tværs, og det er blevet lettere at indføre ny teknologi. Fordelen er gjort mulige ved, at entreprenørerne er gået sammen i et netværk, vurderer faglig konsulent i 3F Midtjylland, Hans Jessen.

3F konsulenten mener, det er oplagt også for andre brancher at gå sammen i netværk med fokus på uddannelse.

Udtalelse fra Henrik Galmstrup, indehaver af ”Henriks Hus og Haveservice”

Jeg kom med i entreprenør-netværket, fordi jeg selv er ordblind. Gennem undervisningen er jeg blevet bedre til at skrive og læse, og jeg er hele tiden opdateret omkring de nyeste læse-skrive apps, som jeg bruger både privat og forretningsmæssigt.  Samtidig giver samarbejdet et kollegialt netværk og viden om, hvad der foregår i branchen.

Udtalelse fra entreprenørleder Ulla Milling, Ikast-Brande Kommunes Entreprenørafdeling

Vi finder ud af, hvilke behov medarbejderne har i dansk, regning og it, og de kurser får vi så udbudt via entreprenør- netværket, hvor vi mødes 2-3 gange om året.

Kurserne gør det lettere for vores medarbejdere at bruge de tablets, som alle medarbejdere bruger til at kommunikere omkring arbejdsopgaver, registrere timer etc.

Læsning, skrivning og it er blevet afgørende kompetencer – også i vores branche.

Teamleder Benny Madsen, Ikast-Brande Spildevand

Vi har særligt haft fordel af netværket i forhold til at få vores medarbejdere på ordblindekurser. Men vi har også haft folk på it- og regnekurser – blandt andet forud for AMU-kurset ”Vejen som arbejdsplads”.

Ved hjælp af netværket får vi næsten altid udbudt de kurser, vi ønsker. Og undervisningen bliver oftest lagt i januar og februar i entreprenørbranchens lavsæson. Vi forsøger at få skabt en afvekslende uge med et par dages undervisning og resten som almindelige arbejdsdage. Folk er ikke vilde med at være på skole en hel uge i træk.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt Erik Serup Hansen,

konsulent i Netværkslokomotivet,

mobil 23433348