Den nationale test vil få stor betydning

Mattias_Tesfaye

Mattias Tesfaye: De ordblinde børn har krav på den fornødne hjælp

Af freelancejournalist Sisse Valnert

 

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, er ophavsmand til den kommende nationale ordblindetest, der starter i august 2017.

Testen er et retskrav, så alle skoler skal gennemføre den.

Der er imidlertid ikke et retskrav om ordblindeundervisning.

- Nej, men alle børn har krav på at få den nødvendige socialpædagogiske støtte, som de har behov for. Og testen siger jo ikke bare, om et barn er ordblind eller ej. Testen er en udredning, der peger på, hvilken støtte det enkelte barn har behov for. Og jeg gad da godt se den skoleleder, der sidder sådan en viden overhørig, fortæller Mattias Tesfaye.


Halter nogle steder

Nogle kommuner anerkender ikke begrebet ordblindhed.

- Men det kommer de til nu, hvor den nationale test indføres, understreger Mattias Tesfaye.

- Jeg er sikker på, at den nationale test vil få stor betydning.

Folketingsmedlemmet anerkender, at indsatsen for ordblinde stadig halter på nogle skoler.

- Ja, det er jeg meget opmærksom på. Jeg er ikke tilhænger af detailstyring, men hvis det viser sig, at noget halter, efter at den nationale test er implementeret, så vil jeg reagere og tage initiativ til forbedring. For ordblinde børn har krav på al den undervisning, der skal til, for at hjælpe dem. Får de ikke det, må forældrene klage til kommunen.

 

Det går fremad

Mattias Tesfaye mener, at det at være ordblind ikke er ensbetydende med at have et dårligt liv. Ordblindhed spærrer ikke for hverken uddannelse eller karriere.

- I løbet af de seneste ti år er der sket en fantastisk udvikling af it-hjælpemidler til ordblinde. Det er stadig ikke nemt at være ordblind, det ved jeg godt. Som ordblind er man nødt til at bruge lidt ekstra knofedt. Men det går fremad.

 
De voksne

Helt så meget fremad går det ikke, når det handler om voksnes muligheder for at komme på ordblindekurser. Taxameterordningen er forringet, så det fremover er svært for især små virksomheder at sende medarbejderne på ordblindekurser.

Socialdemokraterne har været med til at forringe vilkårene.

- Nu vil jeg lige sige, at ordningen ikke er endelig vedtaget endnu. I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne har vi peget på, at vi til det formål kan hente nogle penge fra ordblindeområdet. Det er kompliceret, men vi overvejer løsninger, hvor ordblinde stadig tilgodeses med undervisning. Muligvis sætter vi et loft over, hvor mange gange man kan starte på nye kurser. Men jeg vil selvfølgelig ikke lægge skjul på, at hver gang man fjerner nogle penge fra et område, så er der tale om forringelser.