Trives du bedst med elever, som er inkluderet? Og er du klædt på til ogaven?

Christian Bock, rådgiver i hjælpemidler til ordblinde og indehaver af CBOCK tilbyder et lærerkursus i inklusion af ordblinde elever, hvor der vil være fokus på:

 • Hvordan man med fordel kan inkluderer ordblinde og læse- og skrivesvage elever i undervisningen frem for at fremme elevens trivsel i skole og fritid.
 • Gennemgang og demostration af de mulige hjælpemidler på IT-området, der findes i dag. Fx. 
  • NOTA & E17 (lyd- og netbibliotek)
  • CD-ord (oplæsning og skriveproram)
  • ViTre ( oplæsning og skriveprogram)
  • Div. apps til mobil
  • Handscanner
  • C-pen (indscanning af tekst)
 • Forslag til forældreinvolvering i IT-processen
 • Erkendelse af elevens behov
 • Motivere eleven til at bruge IT-hjælpemidlerne optimalt, så eleven bliver selvhjulpen
 • Mulighed for inddragelse af egne elevsituationer fra hverdagen

 

Læs mere om kurset - klik her