Netværkslokomotivet´s styregruppe har valgt at prioritere sundhed, uddannelse og digitalisering som temaer i netværkets udviklingspulje for perioden 2014 til 2017.

Medlemmer af Netværkslokomotivet har mulighed for at søge støtte til projekter indenfor

  • Sundhed
  • Uddannelse
  • Digitalisering

Den samlede ansøgningsramme for 2014 er 160.000 kr. 
Der er også mulighed for at søge om tilskud til de valgte temaer i 2015. 

Læs mere om Netværkslokomotivet´s udviklingspulje