Klar kommunikation om test og undervisning

Det vigtigste i planen er, at medarbejderne får et tydeligt svar på, hvorfor virksomheden sætter fokus på opkvalificering i dansk og matematik.

  • Hvordan er det koblet til arbejdspladsens uddannelsesplanlægning?
  • Er det en del af forretningsstrategien at øge konkurrenceevnen?
  • Hvorfor er det vigtigt at opkvalificere medarbejderne i den forbindelse?

I forhold til medarbejdernes motivation for deltagelse i en uddannelsesindsats er det vigtigt, at de kan se målet med kurset for sig og værdien af indsatsen.

Sørg for at koble test og undervisning sammen med andre strategiske indsatser. På virksomheden kan det eksempelvis være nødvendigt med opkvalificering i forhold til brug af it og øget brug af e-mails.

Informationsmøder

Inden igangsætning af test er det vigtigt, at medarbejderne får information om det kommende uddannelsestiltag.

Informationerne bliver bedst givet på et møde, hvor alle medarbejderne deltager. Det kan have stor betydning, at den øverste øverste ledelse også er med til mødet og kan præsentere det, der skal sættes i gang - herunder test og undervisning.

Datoer for test, individuel tilbagemelding og opstart af undervisning bør ligeledes blive meldt ud på et informationsmøde.

Det er vigtigt, at medarbejderne får mulighed for at stille spørgsmål både om baggrunden for indsatsen, hvad der konkret skal foregå, og hvilken betydning det har for deres arbejdsdag.

Hvem deltager på informationsmødet?

Informationsmøderne er som udgangspunkt for alle medarbejdere i målgruppen for projektet. Deltagere kan være:

  • Virksomhedens ledelse eller tillidsmænd
  • FVU- og OBU-udbydere
  • Udbydere af faglige kurser
  • Learning Angels / tidligere kursister
  • Netværkslokomotivet

Repræsentanter fra VUC, AOF eller anden udbyder kan på mødet informere om, hvordan en test foregår. De kan fortælle om indholdet i FVU-dansk og -matematik, ordblindeundervisning (OBU), it-hjælpemidler til ordblinde, og ikke mindst hvad medarbejderne kan forvente at få ud af at deltage i et kursus. Det kan fint foregå i et samspil med virksomhedens HR-afdeling.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere.