Forudsætninger for et vellykket kursus

For at kursisterne får det bedste udbytte af deres opkvalificering, er der forskellige områder, som virksomheden bør fokusere på.

Koordinering af kurser

Har virksomheden flere afdelinger spredt over et større geografisk område, kan man udpege én uddannelsesinstitution til at have den overordnede koordinering af kurserne. Det gør, at virksomhedens medarbejdere får det samme indhold på kurserne uanset geografi.

Er der i stedet forskellige uddannelsesinstitutioner bør indhold og forventninger til kurserne blive samstemt, så alle medarbejdere får det samme udbytte af kurserne.

Fjern barrierer før motivation

Medarbejdere kan have forskellige årsager til, at de ikke ønsker at deltage i kurser:

  • Store nederlag i grundskolen i dansk og matematik
  • De har ikke fortalt om deres vanskeligheder med at læse og / eller at regne
  • Forestilling om at virksomheden ønsker at afskedige medarbejdere

Ledelsen støtter op

For at motivere medarbejderne til at starte på kursus, er det vigtigt, at ledelsen og tillidsfolk støtter op og informerer klart om formålet med opkvalificeringen. Formål med opkvalificering kan være, at medarbejderne:

  • Kan varetage flere jobfunktioner
  • Ruster sig bedre, hvis de ønsker nye udfordringer på jobbet
  • Kan styrke deres almene kompetencer, som ofte giver mod på efteruddannelse
  • Får mere selvværd
  • Kan gøre brug af deres nye kompetencer privat i forhold til skriftlighed med skole, bank eller anden korrespondance

Rammeaftale

Virksomheden kan få udarbejdet en rammeaftale med uddannelsesinstitutionen, der sikrer, at kurserne bliver tilrettelagt ens uanset, hvor i landet kurserne bliver holdt.

Her kan du hente et eksempel på, hvordan en rammeaftale for en virksomhed kan se ud.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere.