Proces for uddannelsesplanlægning

Et kursusforløb for jeres virksomhed kan se ud som vist i modellen herunder, der består af fem faser.

Fasemodel for opkvalificering

 

Fase 1

Under fase 1 holder vi et møde med jer og finder frem til, hvilke behov jeres medarbejdere har for uddannelse. Det kan afhænge af de opgaver, som medarbejderne har til daglig, hvor de er afhængige af at kunne skrive og regne i deres daglige arbejde. Ud fra mødet lægger vi en plan for et kursusforløb hos jer.

Fase 2

Vi kan holde et nøglepersonskursus for tillidsmænd, mellemledere og personaleledere på ca. tre timer, hvor de bliver klædt på til at kunne identificere medarbejdere, der kan have brug for at blive opkvalificeret.

Sammen med jer finder vi frem til, hvordan kursusforløbet skal planlægges for jeres medarbejdere. 

For at motivere medarbejderne til at deltage i et kursusforløb, kan vi holde en mindre uddannelsesmesse på virksomheden, hvor en pølsevogn kommer på besøg. Den giver ofte mere inspiration og motivation, til at medarbejderne ønsker at deltage i kurser.

Fase 3

Medarbejderne bliver testet i dansk og regning for at finde frem til, hvem der har behov for at blive opkvalificeret. Resultaterne giver desuden viden om, hvilket niveau medarbejderne har brug for på kurserne.

Underviserne giver medarbejderne individuelle tilbagemeldinger. Her får de at vide, hvilke kurser der er relevante for dem i forhold til deres arbejdsopgaver.

Fase 4

Det planlagte kursus for medarbejderne bliver gennemført.

Fase 5

Når kurset er gennemført, bliver der lavet evalueringer af hver enkelt medarbejders udbytte af kurset.

Herefter kan der lægges en uddannelsesplan for hver medarbejder, så der fremadrettet bliver arbejdet med efteruddannelse.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere.