Evaluering

De første test af medarbejderne viser ledelsen på virksomheden, hvordan medarbejderne overordnet fordeler sig i de forskellige grupper for ordblindeundervisning, kurser i FVU-dansk og -matematik, og dem der ikke har behov for opkvalificering.

Efter kursusforløbet evaluerer kursisterne deres udbytte af undervisningen. Det giver virksomheden et overblik over de resultater, som medarbejderne har fået ud af at være på kursus.

Evalueringer som styringsredskab

Uddannelsesinstitutioner kan bruge evalueringerne fra tidligere kurser som grundlag for kommende kurser ved andre virksomheder i lignende brancher.

Resultaterne er med til at vise, hvor meget opkvalificering der skal til for at få medarbejderstabens kompetencer løftet. For produktionsvirksomheder viser resultaterne ofte, at der er et større behov for opkvalificering, end ledelsen egentlig forventede.

Evalueringerne kan vise andre virksomheder inden for samme branche, hvordan behovet ser ud for opkvalificering på virksomhederne.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere.