Nøglepersonkursus for ledelse og tillidsfolk

En nøgleperson er typisk en tillidsrepræsentant, mellemleder eller personaleleder, som har den direkte kontakt med virksomhedens medarbejdere.

Nøglepersonernes rolle er at fungere som "isbrydere" på virksomheden og være med til at understøtte den videre proces, når virksomheden går i gang med et kursusforløb. Derudover er nøglepersonens funktion at udpege de medarbejdere, der kan have gavn af at forbedre deres kompetencer inden for dansk, matematik og it.

Virksomheden bør holde / deltage i et nøglepersonkursus for både ledelse og tillidsfolk, da Netværkslokomotivet har erfaring med, at det kan være afgørende med en fælles interesse og fokus på området. Årsagen er, at kurser for almen opkvalificering ofte kræver mere motivation af medarbejderne end de faglige kurser.

Der er ingen omkostninger for virksomheden i at holde nøglepersonkurser for ledelse og tillidsfolk.

Nøglepersonerne får efter kurset udleveret en håndbog, som de efterfølgende kan konsultere.

Tryk her for at hente håndbogen for nøglepersonkurserne.

 

Dansk Retursystem - Et nøglepersonkursus er med til at klæde en på!