Danskernes kompetencer

En undersøgelse af voksne danskeres kompetencer viser, at mange ligger under gennemsnittet.

Undersøgelsen har målt danskernes:

  • Læsefærdigheder
  • Regnefærdigheder
  • Færdigheder i problemløsning med it

PIAAC-undersøgelsen (The Programme for the International Assessment of Adult, oktober, 2013), der er udarbejdet af OECD, viser, at ca. 580.000 personer i Danmark har svært ved at læse og bruge det, de læser, og at 530.000 personer har svært ved at løse simple regneopgaver.

Desuden viser undersøgelsen, at rigtig mange danskere også har svært ved at bruge it.

PIAAC har undersøgt sammenhængen mellem danskernes færdigheder og andre faktorer som uddannelse, arbejdsområde, alder og helbred.

Samtidig har undersøgelsen vist, at der er en relation mellem det at have vanskeligheder med it og dansk / matematik. Har man svært ved det ene, er der en stor sandsynlighed for, at man også har svært ved det andet.

Du kan læse mere om PIAAC-undersøgelsen her.  

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere.