Idé- og Formidlingscenter

Idé- og Formidlingscentret er til jer, der har brug for redskaber til at skabe motivation blandt medarbejderne, så de selv ønsker at starte på kurser i enten dansk, matematik eller ordblindeundervisning.

Formålet med Idé- og Formidlingscentret er at tilbyde virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark at trække på Netværkslokomotivets erfaringer.

Netværkslokomotivet tilbyder blandt andet:

  • At hjælpe virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner, som efterspørger inspiration
  • At informere om FVU-kurser i dansk og matematik
  • At medvirke til at fjerne barrierer mod efteruddannelse hos medarbejdere
  • At hjælpe med at sætte opkvalificeringskurser i gang i hele Danmark

 Medarbejdere fra Alfa Laval fortæller her om, hvad de har fået ud af at have været på ordblindeundervisning.