Unge ordblindes muligheder i FGU

Netværkslokomotivet inviterer til temamøde om unge ordblindes muligheder i FGU.

Næsten 50.000 unge uden uddannelse er hverken i gang med en uddannelse eller et job. Det svarer til ca. 7 % procent af alle unge i den aldersgruppe. Mange møder nederlag efter nederlag, da hver tredje af de unge i de forberedende tilbud går i gang med mindst tre forskellige forberedende tilbud. (UVM 10.maj 2017). Regeringen har derfor fremlagt et udspil til en ny Forberedende Grunduddannelse(FGU).

I interviews med unge i målgruppen for forberedende undervisning, gennemført af EVA i 2016, fortæller flere unge at sent opdagede ordblindevanskeligheder er årsag til, at de i løbet af grundskoletiden har haft problemer med at deltage i undervisningen og lære nok.

På temamødet sætter vi fokus på, hvilke muligheder regeringens udspil om FGU giver ordblinde unge, og har bedt en politiker, en læseforsker, en uddannelsesforsker, repræsentanter fra tre uddannelsessteder og en UU-vejledning om at belyse, hvad der skal til for, at unge med ordblindhed kan komme i uddannelse eller i job.

D. 2. oktober 14.00-16.15
Mødelokalet Oasen,
Soho på Flæsketorvet 68, 1711 København V.

 Deltagelse er gratis. Max. 50 deltagere. Tilmelding skal ske senest d. 25. september 2017

Tilmelding - KLIK HER

Program

Kl. 14.00 Velkomst ved Susan Møller, Netværkslokomotivet.

kl. 14.10-14.30 Oplæg ved MF Matthias Tesfaye (S): Aktuelt om planerne for FGU. Vil unge med ordblindhed få bedre muligheder for uddannelse og beskæftigelse som følge af reformen? På hvilke måder?

Kl. 14.30-15.00 Oplæg ved læseforsker Elisabeth Arnbak: Ordblinde elevers brug af it - muligheder og realiteter.

Kl. 15.00-15.45 Oplæg og paneldiskussion ved chefkonsulent Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut.

Paneldeltagere:

  • Direktør Tue Sanderhagen, Vestegnen HF&VUC.
  • Viceforstander Annette Riisager, Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup.
  • Centerchef Peter Schantz, Københavns UU-vejledning.
  • Uddannelsesleder Ulla-Birgitte Nies, Way2go, Tec Frederiksberg

Kl. 15.45-16.00 Spørgsmål til panelet fra salen.

Kl. 16.00 Afrunding ved Kirsten Floris, Netværkslokomotivet.