Arbejdsmarkedets krav og behov for løbende opkvalificering og udvikling af udenlandske medarbejdere.

temamøde med fokus på udenlandske medarbejdere d. 14. september 2017

 

I samarbejde med Lærdansk Aarhus, inviterer Netværkslokomotivet til temamøde, hvor virksomheder, og væsentlige parter på integrationsområdet, får mulighed for at drøfte:
• Fremtidens krav til integration, opkvalificering og udvikling på arbejdsmarkedet.
• Samarbejdsmuligheder.
• Viden og erfaring.

Det er en afgørende forudsætning, at de stigende krav kan imødekommes og at opkvalificering og generelt uddannelsesløft kan gøres muligt.
Der er derfor behov for, at vi også får drøftet:

• Målrettede og effektive indgange til arbejdsmarkedet.
• Vilkårene ved ansættelse af udenlandske medarbejdere.
• Tilskudsmuligheder, hjælp og støtte.
• Muligheder for samarbejde med henblik på at opnå den nødvendige integration og de nødvendige kvalifikationer.

På temamødet vil der være oplæg fra Aarhus Kommune, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Jobcenter Aarhus og VEU-center Østjylland med efterfølgende debat.
En invitation til virksomhedernes ledere, mellemledere, TR-folk og andre ressourcepersoner, Jobcenter og uddannelsesinstitutioner.

Invitation og program - KLIK HER

Tilmelding - KLIK HER