Et møde om ordblindhed for dig og dine pårørende

EUC Nordvest, Ordblindeforeningen og Netværkslokomotivet indbyder til et spændende temamøde om ordblindhed.

Ordblindhed er en hæmsko for rigtig mange.

Der er mange ordblinde, som lider unødvendige nederlag og bliver stemplet ”dum”, fordi de kan have svært ved at finde rundt i junglen
med bogstaver.

Sådan behøver det ikke at være, og det vil vi gerne medvirke til at give vores input til.

Tirsdag den 23. oktober 
Kl. 17.00 - 20.00
EUC Nordvest
Kronborgvej 119, Thisted
 
 
 
Mødet er for alle interesserede og er gratis.
 
Tilmelding seneste den 16. oktober til  - Husk angivelse af antal. 
 
Ordblindhed i familien - temamøde d. 23. oktober i Thisted