Kom til kick-off meeting i Uddannelsesnetværk Niels Bohrs Vej

Fakta om Kick-off meeting i Uddannelsesnetværk Niels Bohrs Vej

Vær med til at skabe et lokalt uddannelsesnetværk for virksomheder i Stilling området

Vi starter et nyt uddannelsenetværk op for virksomheder i og omkring Stilling

Vil du/I være med til at:

  • sikre, at dine medarbejdere bliver bedre til dansk, matematik, it og engelsk
  • etablere undervisning for dine medarbejdere i lokalområdet
  • samarbejde på tværs af virksomheder i Stilling

Hvis ja, vil vi gerne invitere dig til et møde, hvor du kan høre mere om ideen med et lokalt uddannelsesnetværk.

Initiativet sker på baggrund af besøg hos virksomheder på Niels Bohrs Vej, hvor størrelsen gør, at der er brug for et fællesskab – et netværk – for at give mulighed for lokale tilbud om undervisning, så medarbejderne ikke skal bruge unødig tid på transport, når de går på kursus.

Hvor mange gange mødes vi?

Medlemmer af netværket er med til at bestemme mødefrekvens.
Erfaringer fra andre netværk er, at to til fire årlige møder af ca. 1 ½ time
pr. gang er passende.

Hvad samarbejder vi om?

  • Oplæg med inspiration til fælles interesse og gavn for netværket.
  • Afdækning af kursus behov/ønsker – både alment og fagligt.
  • Planlægning af kurser på tværs af netværket. Målet er at tilgodese dit behov, samle deltagere til et hold – og dermed få garanti for kursusafvikling.

Tilmeld dig her

Se invitation og program til kick-off meeting i uddannelsesnetværk Niels Bohrs Vej