Kan kompetenceløft ses på bundlinjen?

Alle virksomheder ønsker at være konkurrencedygtige - lokalt såvel som internationalt.

Ny teknologi og teknologiske tiltag er en forudsætning for konkurrencekraft - men er det tilstrækkeligt at investerer i ny teknologi og kan det betale sig at invitere i kompetenceløft af medarbejdere?

I samarbejde med virksomhedsnetværk Cabi inviterer vi til et arrangement, hvor vi har særlig fokus på kompetenceløft og om kompetenceløft kan ses på bundlinjen.

Tirsdag d. 8. marts 2016
Kl. 8.30-13.00
Forum Horsens, Langmarksvej 53
8700 Horsens

Kom og hør spændende input fra:

 - VOLA
 - Damarc
 - West
 - DI-Dansk Industri
 - Vestas
 - Horsens Kommune
 - VEU center Østjylland

Invitation & program - KLIK HER