’FVU nu og i fremtiden – set i lyset af treparten’

De basale færdigheder er i fokus i den nyligt indgåede trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Spørgsmålet er hvordan virksomhederne ser på behovet for basale færdigheder, hvordan virksomhederne motiveres til at lade deres ansatte gå på FVU og hvordan man motiverer de ansatte til at tage imod dette tilbud?

Som følge af aftalen skal der udvikles to nye virksomhedsrettede FVU-fag, FVU-digital og FVU-engelsk.

I samarbejde med VEU Center Hovedstaden og Bornholm tager vi en status på arbejdet med dette og ser også på de erfaringer, der allerede eksisterer omkring it.

Onsdag den 21. marts 2018
kl. 15.00-17.15
TEC, Stæhr Johansens Vej 5, 3. sal. lokale 313

Program - KLIK HER 

Tilmelding senest 15. marts til Mette Werner på

FVU nu og i fremtiden – set i lyset af treparten