360 graders kompetenceløft version 2 - Temadag d. 2. juni 2015 kl. 8.30-12.30 i Vejle

Arrangementet er afholdt.