CBOCK-Fonden er ny fond, som har til formål at tilvejebringe strategier, it-hjælpemidler og hjælpe ordblinde børn og unge.

Fonden er oprettet af Christian Bock fra rådgivningsfirmaet CBock.
Christian er selv er meget ordblind og har om nogen mange oplevelser med det at være ordblind inde på livet..

CBOCK- Fonden skal være med til at hjælpe ordblinde børn og unge, hvor familien ikke har de økonomiske rammer til de it-hjælpemidler, som er altafgørende for den ordblinde.

Fonden kan søges af fagpersoner i samarbejde med forældre.

Overskuddet fra Ordblindeløbet går ubeskåret til CBock-Fonden, 

 

Hovedsponsor